Belgische Meisterschaft Staffel

Championnat de Belgique de Relais

Belgisch Kampioenschap Aflossing

25.09.2016

Karte - Carte - Kaart : WEICHELSBORN  2016 1:10000 , 5m

Bahnleger - Traçeur - Baanlegger : Christian Bastin

Kontrolle - Contrôle - Controle : Alain Genten (ABSO)

 

Laufklassen - Catégories - Categoriën: ABSO/BVOS

Class       Categories Relays   Class       Categories Relays
Hommes Pupilles – Heren Pupillen   HPUP   H-10, H-12 2   Dames Pupilles – Dames Pupillen   DPUP   D-10, D-12 2
Hommes Espoirs – Heren Beloften   HESP   H-14, H-16 2   Dames Espoirs – Dames Beloften   DESP   D-14, D-16 2
Hommes Juniors – Heren Junioren   HJUN   H-18, H-20 2   Dames Juniors – Dames Junioren   DJUN   D-18, D-20 2
Hommes Open – Heren Open   HOPEN   H 21, H 35 3   Dames Open   DOPEN   D 21, D 35 3
Hommes Masters A – Heren Masters A   HMA   H 40, H 45 3   Dames Masters A   DMA   D 40, D 45 3
Hommes Masters B – Heren Masters B   HMB   H 50, H 55 3   Dames Masters B   DMB   D 50, D 55 3
Hommes Masters C – Heren Masters C   HMC   H 60, H 65 3   Dames Masters C   DMC   D 60, D 65 3
Hommes Masters D – Heren Masters D   HMD   H 70, H 75 2   Dames Masters D   DMD   D 70, D 75 2
Hommes Masters E – Heren Masters E   HME   H 80+ 2   Dames Masters E   DME   D 80+ 2

 LD (Long Difficult), LE (Long Easy), SD (Short Difficult), SE (Short Easy)

 

Einschreibung - Inscription - Inschrijving

Mannschaften / Equipes / Ploegen < 11/9

Namen / Noms / Namen < 22/9

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

Startgebühren – Frais d’inscriptions - Deelnemingskosten

- 18 Jahre/ans/jaren : 4 €   (+1 € Emit-Badge)

+18 Jahre/ans/jaren : 6 €   (+2 € Emit-Badge)

Vereinslose - Non Affiliés - Niet aangesloten: + 50 %

Tageseinschreibung - Inscriptions du jour - Daginschrijvingen LD, LE, SD, SE: < H/D -18 = 5 €; > H/D-20 = 7 € 

Konto - Compte - Rekening : BE81 7310 0176 0624 OLG St.Vith ARDOC   (BIC: KREDBEBB)

 

Treffpunkt - Rendez-vous - Samenkomst

Ausgeschildert ab, balisé à partir de, aangeduid vanaf

E42/A27 – Ausfahrt/Sortie/Uitrit 14, Folgen/Suivre/Volgen "Biermuseum“/“Skihütte“

 Parking - CC: 100-400 m  CC = Start/Départ = Ziel/Arrivée/Aankomst

 

Zeitplan – Horaire - Tijdschema

09:00 - 11:30 Sekretariat geöffnet / sécrétariat ouvert / secretariaat open

10:00 Erster Start / premier départ / eerste Start

14:00 Preisverteilung / remise des prix / prijsuitreiking

 

Startliste - Liste de départ - Startlijst: http://helga-o.com/start

 

Imbiss und Getränke - Boissons et petite restauration - Dranken en snaks

Keine Duschen / Pas de douches / Geen douches

Clubzelte nicht vergessen ! N'oubliez pas les tentes de club ! Vergeet de clubtenten niet !

Infos: www.ardoc.be   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

   
© OLG St. VITH ARDOC